Ngồi bên hiên nhà,
Tách trà câu chuyện về đồ da
Để tiệm nghe trong nắng chiều tà
Chuyện của bạn hoặc vài câu ca.

Liên Hệ

Đồ Da Cho Xe Trần Workshop

Vui lòng để lại thông tin cho tụi em khi quý khách hàng yêu mến đồ da, đồ da cho xe và muốn có một người lắng nghe những câu chuyện của riêng mình.

Hoặc liên hệ chúng em qua hotline: 
(+84) 937 508 601(+84) 58 78910 79(+84) 93 101 6867

Email: 
tranworkshophandmade@gmail.com

Fanpage Facebook: 
https://www.facebook.com/Tranhandmade

Xem thêm video về chúng em tại:
https://www.youtube.com/channel/UCAOODRX4aiK0MWBUSjTiy_A

  Đồ Da Cho Xe Trần Workshop Liên Hệ

  Cửa hàng tại Sài Gòn,
  Việt Nam

  Mời quý khách ghé tiệm dùng trà,
  Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7
  9h sáng đến 19h tối

  0587891079